Dialoog

Een open gesprek om tussen twee of meer mensen waarin samen oordeelvrij van gedachten wordt gewisseld en nagedacht om tot nieuwe inzichten te komen.

Bij een dialoog ligt het accent op de behoeften en zorgen van de ander in plaats van op het begrijpen. De uitwisseling van motieven en emoties tussen de gesprekspartners leiden tot meer begrip voor elkaars situatie. Het is als het ware een creatieve zoektocht naar een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Overigens is het ook mogelijk om een dergelijke exercitie in je eentje te doen om tot nieuwe ideeën te komen. Dia in dialoog staat niet voor twee maar voor door.