Dialoog

Een open gesprek tussen twee of meer mensen waarin samen vrij van gedachten wordt gewisseld en nagedacht om tot nieuwe inzichten te komen.

Bij een dialoog ligt het accent op de behoeften en zorgen van de ander in plaats van op het begrijpen. De uitwisseling van motieven en emoties tussen de gesprekspartners leiden tot meer begrip voor elkaars situatie. Het is als het ware een creatieve zoektocht naar een voor alle partijen bevredigende oplossing.