Dialoog

Een open gesprek tussen twee of meer mensen waarin vrij van gedachten wordt gewisseld en nagedacht om tot nieuwe inzichten te komen.