Drivers

Drivers is een begrip uit de transactionele analyse. Het zijn vijf opvoedende boodschappen die jonge kinderen meekrijgen van ouders en opvoeders. De boodschap is een voorwaardelijke bevel “als … dan … “ .

Dit zijn de vijf drivers:

  1. wees perfect 
  2. wees sterk 
  3. doe je best 
  4. doe (de ander) een plezier
  5. schiet op

Elke driver heeft specifieke kenmerken.

Vanuit de Kritische (KO) of de Voedende Ouder (VO) zegt de volwassene het kind wat wel en niet mag/moet.

Een kind heeft op basis van die boodschappen een eigen beleving, die het opslaat. Later in zijn leven vertoont het dan typische kenmerken van van een of twee drivers; het drivergedrag. Observatie van drivergedrag geeft informatie van het persoonlijk script van iemand.

Vertellen drivers iets over wat er moet, injuncties geven kinderen aan hoe het moet.

Welke driver herken jij bij jezelf?