Divergent denken

Divergent denken is door flexibel denken in korte tijd zoveel mogelijk nieuwe ideeën, toepasbaarheden en oplossingen voor objecten of problemen te genereren. Het is een te stimuleren vaardigheid. Divergent denken is vergelijkbaar met brainstormen.

Divergent denken staat tegenover convergent denken waarbij maar een oplossing mogelijk is.

Creativiteit is een combinatie van beide denkwijzen. Na het bedenken van ideeën komen tot een oplossing voor de uitvoering.