Verantwoordelijkheidsgevoel

Zich (al dan niet bewust) betrokken voelen bij of voor iets of iemand.