Verzuim

De meest bekende vorm van verzuim is vanwege ziekte. Je bent dan niet aanwezig op het werk. Mensen die langere tijden ziek zijn geweest hebben soms moeite met het hervatten van hun werkzaamheden. Al dan niet op advies van een arbodienst wordt voor de re-integratie vaak een coach ingeschakeld.
Verzuim wegens een duidelijk aanwijsbare reden wordt wit verzuim genoemd.

Grijs verzuim bestaat ook. Dan is er sprake van frequent verzuim en vaak met een minder duidelijke reden. Bij de werkgever gaan bij grijs verzuim de  alarmbellen af. Hij gaat met de medewerker in gesprek over de mogelijke oorzaak van het verzuim. Betreft het de inhoud van het werk of is er iets mis met de werk-en-privébalans, dan komt vaak een coach in beeld om erger te voorkomen.

Ook is er nog roze verzuim. Je verwacht het niet, maar dit treft de mensen die er altijd zijn. Zelfs als ze niet fit zijn. Het zijn de workaholics, de betrokken werknemers die zich schuldig voelen om collega’s extra te belasten. De mensen waar je op kunt bouwen en die nooit nee zeggen.
Zij gaan over hun grenzen. Ze zijn dan nog wel present, maar hun productiviteit neemt bijna ongemerkt af. Als je als werkgever dat niet snel genoeg in de gaten hebt, raken ze opgebrand en ben je ze kwijt. Niet alleen voor langere tijd, maar voorgoed.
Bij tijdig reageren kan ook hier coaching ondersteuning bieden. Maar er over praten is een probleem voor de werknemer en voor de leidinggevende, die wel aanvoelt dat het niet goed gaat.