Vertrouwenspersoon

De persoon waar je terecht kunt als je last hebt van intimiderend gedrag of pesten op het werk.

Een vertrouwenspersoon geeft voorlichting en informeert medewerkers en management over werkwijze en beleid ongewenst gedrag. Verleent eerste opvang aan mensen die bij hem of haar komen met klachten. Onderzoekt of informele oplossingen mogelijk zijn. Informeert de klager/het slachtoffer over oplossingsmogelijkheden. En verwijst door als dat nodig is naar politie als er sprake is van aangifte of mediator voor bemiddeling. Ook registreert de vertrouwenspersoon meldingen van ongewenst gedrag.

Voor werkgevers is er (nog) geen verplichting een vertrouwenspersoon aan te stellen.

De LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) is de branchevereniging.

Verder lezen:

Wie heeft last van werkstress?

Wat schaamte doet met een organisatie?