Vaardigheid

Een activiteit waarin iemand handig of goed is. Een doelmatige, fysieke handeling waar niet of nauwelijks bij hoeft te worden nagedacht.

Een vaardigheid is iets anders dan een competentie.