Vaardigheid

Een doelmatige handeling waar niet of nauwelijks bij hoeft te worden nagedacht.