Verbale communicatie

Verbaal is mondeling; communiceren met woorden uitgesproken of geschreven. Bij mondelinge communicatie zijn het de non-verbale signalen die belangrijke aanvullende informatie geven over bedoeling en emoties.

Gebarentaal is ook verbaal, maar in de vorm van lichaamstaal. De gebaren geven driedimensionaal betekenis aan woorden, plaats in de ruimte, vorm van de handen en de beweging spelen daarbij net zo’n belangrijk rol als de mondbeweging.