VUCA-wereld

  • Volatiel (vluchtig, snel veranderend en dynamisch)
  • Uncertain (onzeker en onvoorspelbaar)
  • Complex (ingewikkeld en verwarrend)
  • Ambigu (vaag en onduidelijk)

Men zegt dat we op het moment in een VUCA wereld leven. 

Die dynamische omgeving vraagt van ons een proactieve houding. Om af te stemmen moeten we open staan voor nieuwe uitdagingen, kansen zien en pakken. En bij dat alles ook nog snel kunnen schakelen en vooral fit zijn.