Verbinding

Verbinding: een sociale uitwisseling van aandacht en waardering.