Reflecteren

Reflecteren is terugkijken en bezinning. Benoemen wat niet expliciet wordt gezegd, zoals emoties of spanningen.

Reflectie is een belangrijk instrument bij professionalisering. Zo wordt het veel toegepast bij coaching, intervisie of tijdens een opleidingen om het leereffect te beoordelen.

Systematisch achterhalen waarom je doet wat je doet, wat het effect ervan is en je bewust worden van je eigen handelen. Met als doel je handelen zo nodig aan te passen om het in de toekomst anders aan te kunnen pakken. Kijk ook bij Zelfreflectie