Racketgevoel

Een racketgevoel is een begrip uit de Transactionele Analyse, het betreft een aangepast, niet oorspronkelijk gevoel.

Het is een aangeleerde emotie, de ontwikkeling werd aangemoedigd in de kinderjaren tijdens situaties met stress. Voor het kleine opgroeiende kind functioneel, want de onbewuste manipulatie leverde erkenning op van ouders of andere opvoeders.
Als volwassenen maken we vaak nog automatisch gebruik van deze bekende aangeleerde emotie. De echte oorspronkelijke emotie is zo diep verstopt dat we die vaak niet herkennen. Maar in het dagelijks leven van de volwassene is het gebruik van racketgevoel eerder ongepast dan helpend om problemen op te lossen.

In tegenstelling tot een racketgevoel helpt een authentiek gevoel wel adequaat om een probleem in het hier-en-nu op te lossen.