Rapport maken

(spreek uit: rappor) de manier van communiceren zo afstemmen op de ander dat klank, toon en beweging overeenkomen.