Referentie

Verwijzing naar iemand, de referent, die bereid is iets te vertellen over jouw eerdere functioneren. Meestal een oud leidinggevende, studiebegeleider of speciale collega. Er kan naar gevraagd worden tijdens een sollicitatieprocedure, ook al bestaat er de nodige twijfel over de objectiviteit van de referent omdat deze uitgenodigd wordt door de sollicitant zelf.