Overtuiging

Op basis van eerdere ervaringen komen tot standpunten en meningen.
Positieve overtuigingen geven vertrouwen en werken stimulerend.
Negatieve overtuigingen (bijvoorbeeld als het gaat om een negatief zelfbeeld) werken juist tegen.