Observeren

Met aandacht kijken en volgen. Gedrag kun je observeren. Ook zijn observeerbare eigenschappen zichtbaar voor de oplettende waarnemer. Voor een coach is observeren een belangrijke professionele kwaliteit.

Het kan bewust maar ook onbewust, het kan stiekem (een detective) en openlijk. Zoals een collega vragen om de interactie met de groep waarmee je werkt te observeren. Dan gaat het erom dat iemand doelgericht en objectief kijkt naar wat zich binnen de groep afspeelt. Het doel van een observatie is inzicht krijgen om eventueel iets te veranderen.