Onboarding

Een warm welkom en een gestructureerde ontvangst van nieuwe medewerkers. Een periode waarbij de nieuwe medewerker bewust en onbewust ondergedompeld wordt in de cultuur, de waarden en de normen, van het bedrijf. Het doel van zo’n intensief socialisatieproces is dat nieuwe mensen snel integreren. En zich betrokken voelen bij het bedrijf.

Het gaat dan ook verder dan een algemene introductie. Bij onboarding draait het om mensen binnen te halen én binnen te houden. Een goede integratie is dan ook van groot belang. Mensen moeten snel het gevoel krijgen er helemaal bij te horen. Onboarding is dus meer toekomstgericht dan een introductie.