Oplossingsgericht coachen

Uitgangspunt voor deze manier van coachen is dat er geen verband hoeft te zijn tussen het probleem en de oplossing. Een heldere definitie van het te bereiken doel en een plan wegen zwaarder. Er is dan ook geen uitgebreide analyse van het probleem nodig. Belangrijker is wat al wel werkt. Om vervolgens de al aanwezige sterke kanten versterken.

Hieronder oplossingsgerichte vragen die je helpen anders na te denken over je probleem:

  • Waaraan wil je iets veranderen?
  • Waarom wil je dat veranderen?
  • Wat wil je daarmee bereiken?
  • Wat levert dat je op?
  • Wanneer was er een situatie die je kunt vergelijken met wat je wilt?
  • Wat deed je toen anders?
  • Hoe kreeg je dat voor elkaar?
  • Op welke ideeën brengt je dit?
  • Wat ga je doen als eerste stap in die richting?
  • Wanneer begin je?

In het kader van zelfcoaching kun je deze vragen ook aan jezelf stellen.