Ontwikkeladvies

Een ontwikkeladvies geeft inzicht in de persoonlijke loopbaanmogelijkheden gericht op de toekomst.

Sinds 2018 subsidieert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Ontwikkeladvies regelmatig. Het betreft tijdelijke regelingen om de positie van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Werkenden kunnen op eigen initiatief – onder voorwaarden – gratis gebruik maken van een loopbaancoach voor een dergelijk loopbaantraject..

Lees hoe je duurzaam inzetbaar blijft.