Gedrag

Alle acties en reacties in relatie tot de omgeving. Het kan bewust zijn en onbewust. Gedrag is zichtbaar maar ook onzichtbaar, zoals bij denken en voelen.

Een gedragskenmerk is specifiek en waarneembaar.