Geluk

Geluk is een complex begrip. In de definitie van Bohlmeijer (2013) is geluk een combinatie van emotioneel, psychologische en sociaal welbevinden.

Ab Dijksterhuis – schrijver van het boek Op naar geluk. De psychologie van een fijn leven stelt dat geluk wordt bepaald door drie factoren:

  1. gedrag (50% zelf te beïnvloeden)
  2. genen (40%)
  3. omstandigheden (10%)