Generaties

Een generatie betreft leeftijdgenoten. Sociologisch gezien zijn generaties groepen mensen die in dezelfde periode geboren zijn en daardoor met elkaar verbonden. Ze delen hun levensgeschiedenis voor wat betreft de tijdgeest en de omstandigheden, wat hun mentale, fysieke en emotionele ontwikkeling beïnvloedt. [Hoe dit in de jaren zestig uitpakte staat mooi beschreven in No satisfaction Hoe we werden wie we zijn.]

Zo zijn de babyboomers kinderen die na WOII werden geboren. De kinderen van de wederopbouw, ook wel de protestgeneratie, ze werden geboren in de periode van 1945 tot 1955.

Mensen geboren van 1960 tot 1980. behoren tot de generatie X.

Met generatie Y worden de millennials bedoeld. De kinderen van de babyboomers, geboren tussen 1980 en 1995 en de eerste generatie die groot is geworden in het digitale tijdperk.

Generatie Z werd geboren vanaf 1995. Dit wordt ook wel de i-generatie genoemd omdat ze zijn opgegroeid met digitale technologie én sociale media.

Vanaf 2010 wordt voor de benaming van een generatie het Griekse alfabet gevolgd, met als eerste de generatie alfaMomenteel worden er per week zo’n 2,5 miljoen alfa baby’s geboren. Omdat deze generatie van jongs af aan opgroeien met digitale platforms worden ze ook wel de generatie glas genoemd.

Generatie wordt vaak afgekort tot Gen, dus Gen X, Y, Z enz. (ook internationaal).