Gestalt

Gestalt is een filosofie en een methodiek gericht op groei en ontwikkeling. Ook is het een vorm van therapie.

Gestalt is gericht op gewaar zijn, heel zijn en contact. Uitgangspunten zijn:

  1. de mens is een geheel van lichaam, emoties, gedachten en waarnemingen die in onderling verband functioneren.
  2. de mens is onderdeel van zijn omgeving
  3. de mens is meer pro-actief dan reactief
  4. de mens kan zijn eigen gedachten, emoties en waarnemingen gewaar zijn
  5. daardoor kan de mens kiezen en verantwoordelijk zijn voor zijn gedrag
  6. de mens bezit middelen om doelmatig te leven

bron: Gestalt in supervisie van Ronald Wolbrink