Groepsdynamiek

Een groep bestaat uit twee of meer individuen met ieder een eigen etnisch-culturele achtergrond, kennis en ervaring.

Die zichtbare en onzichtbare verschillen beïnvloeden de processen die tussen mensen spelen. De groepsdynamiek. De groepsdynamiek is vaak onbewust. Vooroordelen, wij-zij denken, groepsdruk en discriminatie zorgen er voor dat mensen er bij horen of er buiten vallen.

Het kenmerk van een groep is dat ze een gezamenlijk doel hebben of met elkaar te identificeren zijn. Voorbeelden van een groep zijn giechelende vriendinnen; een gezin; een schoolklas; vluchtelingen; een kerkgenootschap; een afdeling binnen een bedrijf, maar ook de politie en de Nederlandse samenleving; de Europese landen of de Brexiteers.