Berne, Eric

Berne is de grondlegger van de Transactionele Analyse; een theorie over persoonlijkheid en communicatie. Zijn bekendste boeken zijn Games People Play, What do you say after you say hello?, The structure and dynamiscs of organizations and groups.