Bias

Een bias is een onbewuste denkfout, een blinde vlek.

Iedereen heeft ze, vooroordelen (biases) die de objectiviteit beïnvloeden.

Een cognitieve bias vertekent het proces van denken en waarnemen. De aangeleerde neiging om op een bepaalde manier te denken beïnvloedt ons oordeel. Conflicten met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit op het werk worden door bias veroorzaakt.