Bias

  • Blinde vlek
  • Onbewuste vooroordelen
  • Denkfout

Bias is een veelgebruikt woord in de managementwereld wanneer het draait om diversiteit en inclusiviteit. Vooroordelen (biases) iedereen heeft ze en ze beïnvloeden de objectiviteit.