Belangen

Waarden of voordeel.

Belangeloos is onbaatzuchtig.