Broaden and build theorie

De broaden and build theorie van Barbara Frederickson gaat ervan uit dat mensen groeien en zich ontwikkelen bij positiviteit. Letterlijk verbreden en bouwen en precies dat is het nut van positieve momenten. Ze voeden de interne sociale, fysieke en intellectuele hulpbronnen en bevorderen op den duur zelfs ons welbevinden.

Negatieve emoties als boosheid, angst of verdriet beperken ons beeld op de omgeving en zetten aan tot passiviteit. Positieve emoties zetten juist aan tot actie en ontwikkeling.