Babyboom

Na-oorlogse geboortegolf, sterke toename van de bevolking na de oorlog.

De babyboom generatie in Nederland werd geboren na de 2e Wereld Oorlog van 1945-1955. De VS kent ook een babyboom na de Golfoorlog.

In de 21e eeuw vormt de vergrijzing van de babyboomers in veel westerse landen een probleem omdat zoveel mensen tegelijk stoppen met werken. Ook zal de vraag om ouderenzorg in het midden van deze eeuw sterk toenemen terwijl het aantal werkenden afneemt. Nu al zijn er grote tekorten aan mensen in de zorg en het onderwijs.