Babyboom

Na-oorlogse geboortegolf, sterke toename van de bevolking na de oorlog. In Nederland na de 2e Wereld Oorlog van 1945-1955, de VS kent een babyboom na de Golfoorlog. In de 21e eeuw vormt de vergrijzing van de babyboomers een groot probleem omdat dan veel mensen tegelijk uit het arbeidsproces treden.