Zes Denkhoeden

De zes denkhoeden zijn ontwikkeld door Edward de Bono. Het is een constructieve methode om oplossingen voor problemen in een team te onderzoeken. De methode helpt om op een andere meer open manier naar problemen te kijken. De hoeden hebben een vaste kleur en rol:

  1. blauw = organiseren en beheersen
  2. wit = informatie verzamelen
  3. rood = gevoelens en intuïtie
  4. zwart = kritisch denken
  5. geel = optimisme, positieve kanten
  6. groen = creativiteit.

De Bono bedacht ook de term lateraal denken, wat zoveel betekent als denken met een omweg. Een creatieve manier van denken waarbij op volstrekt onlogische en onorthodoxe wijze oplossingen worden bedacht voor bestaande problemen.

Hier lees je meer over de denkhoeden methode.