Zes Denkhoeden

De zes denkhoeden zijn ontwikkeld door Edward de Bono. Het is een constructieve methode om oplossingen voor problemen in een team te onderzoeken. De methode helpt om op een andere meer open manier naar problemen te kijken. De hoeden hebben een vaste kleur en rol:

  1. blauw = organiseren en beheersen
  2. wit = informatie verzamelen
  3. rood = gevoelens en intuïtie
  4. zwart = kritisch denken
  5. geel = optimisme, positieve kanten
  6. groen = creativiteit.