Zelfreflectie

Op een gestructureerde manier het eigen handelen observeren. Het doel van zelfreflectie is meer inzicht krijgen in de drijfveren die het eigen denken, doen en voelen beïnvloeden.

Om te achterhalen waarom je in bepaalde situaties doet zoals je doet, is het nodig dat je eerlijk durft te zijn naar jezelf. Dat leidt tot inzichten die je kun gebruiken voor een plan om het een volgende keer anders te doen.

Verder lezen reflecteren: