Zelfreflectie

Observeren van het eigen handelen met als doel meer inzicht krijgen in de drijfveren die het eigen denken, doen en voelen beïnvloeden.

Om te achterhalen waarom je in een bepaalde situatie deed zoals je deed, is het nodig dat je eerlijk durft te zijn naar jezelf. Dan kun je een actieplan maken om het een volgende keer anders te doen.

Verder lezen reflecteren: