Zelfregie

Net als bij zelfsturing en zelfmanagement gaat het om de bereidheid zelf verantwoordelijkheid te nemen voor continuïteit en duurzame inzetbaarheid op het werk.

Van organisaties vraagt het lef om medewerkers de ruimte te geven te doen waar ze goed in zijn. Duidelijke afspraken over wederzijdse verwachtingen is de belangrijkste voorwaarde.