Zelfsturing

Zelfmanagement – autonoom beslissen over de eigen koers en de manier waarop je vorm geeft aan het te bereiken doel. Daarbij hou je rekening met je persoonlijke waarden, kwaliteiten en mogelijkheden.

De vragen waar het om draait zijn: Waar ga ik heen? en Wat doe ik niet (meer)?