Zelfsturing

Zelfmanagement – beslissen over je eigen koers en de manier waarop je vorm geeft aan het te bereiken doel, daarbij rekening houdend met je persoonlijke waarden, kwaliteiten en mogelijkheden.