Imposter verschijnsel

Of het bedriegerssyndroom. Het gevoel dat je eigenlijk een bedrieger bent, niet zo bekwaam als anderen denken dat je bent. Om dat te bewijzen moet je voortdurend op je tenen lopen, anders val je door de mand. De innerlijke criticus, dat akelige interne stemmetje, kan de twijfel flink versterken.

De School of Life heeft er een aardig filmpje over gemaakt.

Het Imposter syndroom is het tegenovergestelde van Dunning-Kruger effect.