Inclusie en inclusiviteit

Inclusie is en, en. Inclusie staat voor insluiten, gelijkwaardigheid, er actief bij betrekken en erbij horen. Op de piramide van Maslow is ergens bij horen een van onze belangrijkste sociale behoeften.

Bij inclusie mag en kan iedereen anders zijn en meedoen. Het is het tegenovergestelde van uitsluiting of discriminatie op basis van op basis van uiterlijk, afkomst, geaardheid, sexe, geloof, leeftijd e.d.

Bij een inclusieve bedrijfscultuur en in een inclusieve samenleving telt iedereen mee. Ondanks de onderlinge en individuele verschillen gaat het over gelijkwaardigheid en psychologische veiligheid. Inclusiviteit wordt vaak samen genoemd met diversiteit.