Inclusie en inclusiviteit

Inclusie is en, en. Inclusie staat voor insluiten, gelijkwaardigheid, erbij betrekken, erbij horen. Op de piramide van Maslow is ergens bij horen een van onze belangrijkste sociale behoeften.  Iedereen doet mee.

Bij inclusie doet iedereen mee. Het is het tegenovergestelde van uitsluiting of discriminatie op basis van op basis van uiterlijk, afkomst, geaardheid, sexe, geloof, leeftijd e.d.

Bij een inclusieve bedrijfscultuur en in een inclusieve samenleving telt iedereen mee, ondanks de onderlinge en individuele verschillen. Inclusiviteit en  diversiteit.