Interdependentie

Wederzijdse onderlinge afhankelijkheid en beïnvloeding.