Inferentieladder

Chris Agyris ontwikkelde de inferentieladder met als doel zicht te krijgen op mentale processen. Het toepassen van de inferentieladder helpt bij het analyseren van het eigen gedrag en dat van anderen. Bovendien helpt het mogelijke denkfouten die we allemaal makkelijk maken te ontdekken.

De ladder beschrijft van onder naar boven het proces hoe we tot onze overtuigingen komen en daarop ons handelen baseren.

Realiseer je dat je de inferentieladder in enkele seconden beklimt. En dat je de ladder waarschijnlijk al heel vaak genomen hebt.

  1. Het begint onderaan met dat wat je waarneemt (dus alles wat je hoort, ziet, ruikt, proeft, voelt)
  2. daaruit maak je een selectie
  3. wat je een bepaalde betekenis geeft, je interpreteert het
  4. op basis daarvan doe je enkele aannames
  5. daaruit trek je conclusies
  6. je hebt bepaalde overtuigingen over de wereld om je heen
  7. en je handelt op basis van die overtuigingen

De inferentieladder wordt ook wel de ladder van gevolgtrekkingen genoemd.