Inferentieladder

De inferentieladder is een model dat helpt bij het analyseren van het eigen gedrag. Chris Argyris ontwikkelde het model en werkte verder uit met Peter Senge. De inferentieladder, in het Nederlands de ladder van gevolgtrekkingen, helpt bij het verduidelijken van de onbewuste gedachteprocessen die ons handelen sturen.

Langs de sporten van de ladder is het mogelijk denkfouten als vooroordelen en overtuigingen te herkennen. Het gaat om de denkfouten, die snelle automatische conclusies, die vaak aanleiding voor conflicten zijn.

Realiseer je dat je de inferentieladder vaak onbewust en in enkele seconden beklimt. Wil je inzicht krijgen in je eigen valkuilen doorloop dan de ladder bewust van onder naar boven. Daarvoor ga je terug naar het begin van een conflictsituatie:

  1. Op dat moment sta je onderaan de ladder. Je haalt alle waarnemingen en ervaringen van dat moment terug. Dat is alles wat je (bewust en onbewust) hoort, ziet, ruikt, proeft en voelt.
  2. Daaruit maak je een selectie
  3. wat je interpreteert, een bepaalde betekenis geeft
  4. op basis van die betekenis doe je aannames
  5. waaruit je conclusies trekt
  6. door eerdere ervaringen heb je bepaalde overtuigingen over de wereld en de mensen om je heen.
  7. Je handelt op basis van die overtuigingen (en dus niet op basis van de feitelijk gebeurtenis).