Intimidatie

Angst bij iemand oproepen door met zinspeling op dreiging van (lichamelijk) geweld.