Wie heeft last van werkstress?

Wie heeft last van werkstress?

Werkstress is beroepsziekte nummer één. De oorzaken lopen uiteen van werkdruk, arbeidsconflicten, het ervaren van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag. Denk aan pesten, agressie, geweld of seksuele aandacht en intimidatie.

Werkstress treedt op als mensen zelf geen oplossing meer zien om de oorzaken op te lossen.

Geintje moet kunnen 

Niet iedereen reageert hetzelfde. Wat voor de één een lolletje is, houdt de ander uit zijn slaap. Maar liefst 1,2 miljoen werknemers (1 op de 6) lijden onder ongewenst gedrag.
Naast stressklachten, verhoogt ongewenst gedrag de kans op burnout. Volgens TNO lopen de verzuimkosten als gevolg van ongewenst gedrag op tot zo’n 1,7 miljard per jaar.

Werkplezier

Meer dan 11% van de werkenden heeft te maken met intimidatie. Een op de vier ervaart ongewenst gedrag van klanten of patiënten. En een op de zes van leidinggevenden of een (groep) collega’s. Op de werkvloer is het vaak subtiel en niet direct zichtbaar. In alle gevallen zijn slachtoffers niet in staat zich te verdedigen tegen de (over)macht. En  bang gemaakt met dreigementen durven ze er vaak niet over te praten.

De in 2017 uit de VS overgewaaide #MeToo actie is een interessante ontwikkeling. Het is een doorbraak van de ongeschreven zwijgplicht en het taboe op seksuele intimidatie.

Wat te doen bij ongewenst gedrag

Mensen die te maken hebben met intimidatie en geen verweer hebben lijden daaronder. Dat gaat ten koste van het werkplezier en de motivatie. Dat dit ook negatief doorwerkt op de productiviteit laat zich raden.

Wat kun je doen als je te maken hebt met ongewenst gedrag:

  • Kaart het vooral aan, blijf er niet mee lopen.
  • Benoem de situatie, beperk je tot de feiten en wat het met jou doet.
  • Lukt het je niet om het zelf met betrokkene (de dader) te bespreken of is de reactie verkeerd.
  • Informeer dan je leidinggevende.
  • Als je leidinggevende geen optie is zoek dan uit wie de vertrouwenspersoon is.
  • Zie je er tegen op om het het gesprek alleen te doen, schakel dan iemand in die je vertrouwt.
  • Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag kun je ook aangifte doen.
  • Ben je zelf getuige van ongewenst gedrag, spreek daar collega’s dan direct op aan. Hoe langer je het uitstelt tot een geschikt moment, hoe moeilijker het wordt.

Veilige werkomgeving

Duidelijke afspraken over omgangsvormen en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag vragen voortdurende aandacht. Formeel is een veilige werkomgeving de verantwoordelijkheid van de werkgever. Daar is ook een direct belang als je kijkt naar de kosten voor verzuim en achterblijvende productiviteit. Maar ook als werknemer heb je een belang bij een veilige werkomgeving. Je blijft gezond en houdt het langer vol.

Werkstress aanpakken

Om de werkstress als gevolg van psychische klachten te verminderen organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sinds 2014 in november de Week van de Werkstress. Bedrijven worden uitgenodigd om dan ook activiteiten te ontwikkelen om werkstress aan te pakken en duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

foto:Pixabay 

Laat een Reactie achter