Wie heeft last van werkstress?

Wie heeft last van werkstress?Het is beroepsziekte nummer één. Werkstress. De oorzaken zijn werkdruk, arbeidsconflicten, het ervaren van agressie en geweld of van ongewenst gedrag.
Gedrag dat varieert van pesten en seksuele aandacht tot intimidatie. Het treedt op als mensen zelf geen oplossing meer zien om de oorzaken op te lossen.

Geintje moet kunnen 

Niet iedereen reageert hetzelfde. Wat voor de één een lolletje is, houdt de ander uit zijn slaap. Maar liefst 1,2 miljoen werknemers (1 op de 6) lijden onder ongewenst gedrag.
Naast stressklachten, verhoogt ongewenst gedrag de kans op burnout. Volgens TNO lopen de verzuimkosten als gevolg van ongewenst gedrag op tot zo’n 1,7 miljard per jaar.

Werkplezier

Meer dan 11% van de werkenden heeft te maken met intimidatie. Een op de vier ervaart ongewenst gedrag van klanten of patiënten. En een op de zes van leidinggevenden of een (groep) collega’s. Op de werkvloer is het vaak subtiel en niet direct zichtbaar. In alle gevallen zijn slachtoffers niet in staat zich te verdedigen tegen de (over)macht. En  bang gemaakt met dreigementen durven ze er vaak niet over te praten.

In dat kader is de in oktober spontaan gestarte #MeToo actie een interessante ontwikkeling. Het is een doorbraak van die ongeschreven zwijgplicht en het taboe op seksuele intimidatie.

Mensen die regelmatig te maken hebben met intimidatie en geen verweer hebben lijden daaronder. Dat gaat ten koste van het plezier in ’t werk en de motivatie. Dat dit ook negatief doorwerkt op de productiviteit laat zich raden.

Collegiale omgangsvormen

Wat kun je doen als je te maken krijgt met ongewenst gedrag:

  • Kaart het vooral aan, blijf er niet mee lopen.
  • Benoem de situatie, beperk je tot de feiten en wat het met jou doet.
  • Lukt het je niet om het rechtstreeks te bespreken of zie je er tegen op om het alleen te doen. Schakel dan een vertrouwenspersoon in, dat kan een collega zijn die je vertrouwt. Ga anders naar je leidinggevende en als dat geen optie is, zoek dan uit wie de vertrouwenspersoon van het bedrijf is.
  • Ben je leidinggevende en signaleer je ongewenst gedrag. Maak dan afspraken over hoe je verder met elkaar om wilt gaan en hoe je elkaar er op aanspreekt.

Formeel is een veilige werkomgeving de verantwoordelijkheid van de werkgever. Daar is ook een direct belang als je kijkt naar de kosten voor verzuim en achterblijvende productiviteit. Maar ook als werknemer heb je een belang bij een plezierige werkomgeving. Je blijft gezond en houdt het langer vol.

Werkstress aanpakken

Om de werkstress als gevolg van psychische klachten te verminderen organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sinds 2014 de Week van de Werkstress, dit jaar van 16 tot 20 november. Jaarlijks worden bedrijven uitgenodigd deze week activiteiten te ontwikkelen om werkstress aan te pakken en de duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

foto:Pixabay 

Laat een Reactie achter