No satisfaction Hoe we werden wie we zijn

No Satisfaction Hoe we werden wie we zijn

No satisfaction Hoe we werden wie we zijn, is een boek over de periode 1945 tot 1970. De periode waarin de schrijver Chris van Esterik opgroeide. Hij was de zoon van een kroegbaas in een dorp op de Betuwe en kwam terecht op het stedelijk gymnasium in Tiel.

Indeling

Het is een boek in twee delen. Het eerste deel beschrijft de periode van 1945 tot 1960. Hoe de stad op de grens van de Betuwe langzaam herstelt van de schade toegebracht door de oorlog. Het zijn de jaren van de wederopbouw en beginnende welvaart. Alles is nog overzichtelijk en problemen worden binnen de gemeenschap opgelost.

Het tweede deel, de periode 1960 tot 1970, betreft de tijd van de vernieuwing. En het eind van de saamhorigheid door de komst van de  verzorgingsstaat met toenemende invloed van Den Haag. Dit deel begint met de jaarlijks terugkerende eindexamendroom van de schrijver. En een angst die met het verschijnen van dit boek, 41 jaar na zijn examen in 1970, uitblijft.

De geschiedenis van een stad

Van Esterik beschrijft zeer gedetailleerd de ontwikkelingen die de stad doormaakt van woningnood tot omgangsvormen. Hij schrijft over de rivaliteit tussen katholieken en protestanten; de klassenverschillen; de strijd die de stad levert voor het behoud van het (voor ‘t verhaal belangrijke) Stedelijk Gymnasium en over al die mensen die daarbij een rol spelen. Maar ook over inwijding in de puberteit door films als West Side Story en verboden boeken als Kort Amerikaans van Jan Wolkers en Lady Chatterley’s Lover en de invloed van popmuziek op de ontwikkeling van de jeugd.

Hoe we werden wie we zijn

Bekende levenspatronen veranderen in sneltreinvaart. Zo als in het belang van de  economische groei doorstroming van het arbeidersmilieu naar het hoger onderwijs nodig was ‘de onverbiddelijke opkomst van het doorleren’. Kinderen van de kroegbaas en de loonwerker kregen vanwege behaalde resultaten bij het schoolkeuzeonderzoek het advies gymnasium.

Voor wie

Het is de geschiedenis van een stad in het midden van de vorige eeuw, maar kan ook gelezen worden als de geschiedenis van Nederland. Het is dan ook veel meer dan het levensverhaal van de schrijver. Ook is het ’t verhaal over de veranderingen van waarden en normen in die tijd. Met zijn persoonlijke herinneringen aan Witte Veder en Easy Rider brengt hij het verleden tot leven.

 

Laat een Reactie achter