Communiceren

Communiceren: door middel van gedrag (praten, luisteren, zuchten, knikken, hummen, houding, gebaren, schrijven) boodschappen naar elkaar zenden en ontvangen en op elkaar reageren.

Communicatie is het zoeken naar verbinding door uitwisseling van gedachten en gevoelens.

Elke boodschap heeft een inhoudelijke en een relationele kant (Watzlawick). Wat wordt er gezegd en hoe wordt het gezegd. Het Wat betreft de feitelijke informatie. Het Hoe verwijst naar de relatie tussen de personen, dit komt tot uiting in de intonatie en de non-verbale signalen.

Alle interacties van verbaal en non-verbaal zenden en ontvangen bij elkaar noemen we het communicatieproces.