Communiceren

Communicatie is het zoeken naar verbinding door uitwisseling van informatie als gedachten en gevoelens.

We communiceren door middel van gedrag, zoals praten, luisteren, zuchten, knikken, hummen, houding, gebaren, schrijven. Op die manier zenden en ontvangen we boodschappen. Met de uitwisseling reageren we op elkaar.

4 niveaus van communicatie

Elke boodschap heeft een inhoudelijke en een relationele kant (Watzlawick). Wat wordt er gezegd – de verbale boodschap met woorden. En hoe wordt het gezegd, de manier waarop zoals de intonatie en de gebaren – de non-verbale signalen.

Wat betreft de feitelijke informatie:

1. inhoud

2. procedure

Hoe verwijst naar de relatie:

3. interactie

4. beleving

Alle verbale en non-verbale interacties tussen mensen noemen we het communicatieproces. Gaan we niet in op de inhoud, maar wel op de manier waarop iets is gezegd dan is dat metacommunicatie.