Communiceren

Door middel van gedrag (praten, luisteren, zuchten, knikken, hummen, houding en gebaren) communiceren we met elkaar.

Communicatie is verbinding zoeken door uitwisseling van gedachten en gevoelens. Elke boodschap heeft een inhoudelijke en een relationele kant (Watzlawick). Wat wordt er gezegd en hoe wordt het gezegd. Wat betreft de feitelijke informatie. Hoe verwijst naar de relatie tussen de personen en komt tot uiting in de intonatie en de non-verbale signalen.

Alle interacties van verbaal en non-verbaal zenden en ontvangen bij elkaar, noemen we het communicatieproces.