Watzlawick, Paul

De psycholoog Paul Watzlawick deed onderzoek naar communicatie en kwam tot een aantal stellingen die nog altijd gezien worden als de basis van de communicatie.

De meest bekende is wel:

Het is niet mogelijk niet te communiceren

Twee andere stellingen zijn:

De relatie beïnvloedt altijd de communicatie.

Onze eigen mening beïnvloedt de communicatie in wat we zeggen en maar ook wat we horen.