Tolerant

Verdraagzaam; bereid anderen te accepteren ook al wijken ze af in gedrag of hun denken.