Transparant

Persoonlijk: zeggen wat je vindt, voelt en denkt.