Taylorisme

De mens is van nature lui, dat was zijn uitgangspunt, stelde Frederique Taylor. Hij vond dat mensen in fabrieken niet zo hard werkten als ze konden en dat kostte bedrijven geld. Hij bestudeerde productieprocessen en kwam tot de conclusie dat mensen duidelijke, afgebakende taken en controle nodig hebben om efficiënt en productief te zijn. Zijn gedachtegoed (1911) is tot ver in de 20e eeuw onder de naam scientific management toegepast in vooral productiebedrijven.