Transitiefase

Overgangsfase. Bij coaching is er sprake van transitie als de gecoachte een stap in zijn ontwikkeling maakt. Als er beweging komt in zijn blokkerende opvattingen. Als hij zich bewust wordt wat zijn gevoel doet met zijn gedrag en hoe hij beweging krijgt in zijn normen en waarden.