Persoonlijkheidstest

Persoonlijkheidstesten bestaan vooral uit vragenlijsten. Verschillende worden wereldwijd gebruikt en zijn  wetenschappelijk getest. De  meest bekende:

 • Big Five (een van de twee meest gebruikte en onderzochte persoonlijkheidstheorie)
  • Gaat in op vijf dimensies: extravert tegenover introvert; servicegericht tegenover egoïstisch ; zorgvuldigheid tegenover onzorgvuldig; emotionele stabiliteit tegenover instabiliteit; open voor nieuwe ervaringen tegenover koppig.
 • MBTI of Meyers-Briggs (dit is de andere meest gebruikte)
  • Gaat in op vier dimensies met telkens twee tegenpolen; iedereen heeft een voorkeur voor een van de twee: estravert (E) – introvert (I); sensing (S) – intuïtion (N); thinking (T) – feeling (F); judging (J) – perceiving (P). De gemeten voorkeur geeft 16 combinatiemogelijkheden. Het persoonlijkheidspatroon wordt weergegeven met vier letters, bijv. ISTJ, ENTJ enz.
  • De test is gebaseerd op de theorie van Jung en ontwikkeld door een moeder en haar dochter.
 • Belbin
  • Een groepsrollentest met als uitgangspunt dat er een ideale samenstelling van een team is.
  • De test maakt onderscheid tussen functionele, organisatorische en persoonlijke rollen.