Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten bestaan vooral uit vragenlijsten. Voor een persoonlijkheidstest kun je niet zakken of slagen. Het is een analyse van je persoonlijkheid. Het gaat dus niet om wat je kan, maar om je karakter. In meer of mindere mate geven ze een voorspelling van het gedrag als individu en in contact met anderen. Een van de eerste persoonlijkheidstesten was de Rorschachtest. Een soort van grote inktvlek waarvan mensen moesten zeggen wat ze daarin zagen. Hun antwoord was bepalend voor hun verdere loopbaan.

Wereldwijd worden persoonlijkheidstesten ingezet bij sollicitatieprocedures, assessments en samenwerking van teams. Verschillende zijn wetenschappelijk getest.

De  meest bekende zijn de:

 • Big Five (een van de twee meest gebruikte en onderzochte persoonlijkheidstheorie)
  • Gaat in op vijf dimensies: extravert tegenover introvert; servicegericht tegenover egoïstisch ; zorgvuldigheid tegenover onzorgvuldig; emotionele stabiliteit tegenover instabiliteit; open voor nieuwe ervaringen tegenover koppig.
 • MBTI Meyers-Briggs Type Indicator (de andere meest gebruikte test)
   • Gaat in op vier psychologische dimensie met telkens twee tegenpolen. De dimensies zijn: energie, aandacht, beslissen en leven.
   • De test is gebaseerd op de theorie van Jung.

 • Belbin
  • Een groepsrollentest met als uitgangspunt dat er een ideale samenstelling van een team is.
  • De test maakt onderscheid tussen functionele, organisatorische en persoonlijke rollen.

In de loop van de tijd zijn er ook testen met een meer visueel uiterlijk ontwikkeld, zoals:

 • DISC
  • Dominant = rood
  • Invloedrijk = geel
  • Consciëntieus = blauw
  • Stabiel = groen
 • Insights
  • blauw = voorzichtig, details
  • rood = wilskracht, veeleisend
  • groen = zorgzaam, geduldig
  • geel = enthousiast, optimistisch

En daarnaast zijn er natuurlijk nog de veelgebruikte testen als het enneagram, de kernkwaliteiten en de Roos van Leary.