Persoonlijk leiderschap

Het vermogen en de moed om zich in te zetten voor persoonlijke levensdoelen. Daarbij leiderschap nemen over de eigen emoties, ideeën en gedrag. Zichzelf uitdagen tot het maken van eigen keuzes en het verleggen van persoonlijke grenzen in plaats van willoos andere leiders te volgen.