Persoonlijk leiderschap

Het vermogen en de moed om zich in te zetten voor je persoonlijke levensdoelen. Daarbij je eigen gedrag leiden en je grenzen verleggen.