Perspectief

Gezichtspunt, de positie van waaruit iemand een situatie bekijkt. Metaforisch wordt ook wel gesproken over de bril waarmee men kijkt.