Kernkwaliteiten

Een kernkwadrant laat de kernkwaliteiten zien. Het model van Daniel Ofman wordt veel in coaching toegepast. Het kwadrant bestaat uit de Kwaliteit, de Valkuil, de Uitdaging en de Allergie.

Stel je kernkwaliteit is daadkracht. Bij een teveel van die kwaliteit schiet je gemakkelijk in je valkuil en wordt je drammerig.

Het positief tegenovergestelde van de kernkwaliteit daadkracht is geduld. Maar een teveel van die uitdaging geduld triggert de allergie bij de daadkrachtige mens snel.

Meer lezen over kernkwaliteiten: Wat zijn je sterke kanten